μ' άλλα λόγια

Κώστας ΧρυσόςΤο πρώτο αξιοσημείωτο πράγμα σχετικά με το 'άλλα λόγια' είναι ότι περιέχει ποιήματα γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, με πολλά μεταφρασμένα και στα Αγγλικά. Στην εισαγωγή, ο Ελληνικής καταγωγής ΧΡΥΣΟΣ ισχυρίζεται ότι «μέσα από την ποίησή του έχει διατηρήσει τις ρίζες του και ανθεί σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον.» Αυτός σίγουρα έχει προσθέσεικάτι στοτο περιβάλλον που είναι τώρα. Από την αρχή, τα ποιήματά του είναι υποβλητικά και προσβάσιμα. Με επίκεντρο γύρω από συναισθηματικές εμπειρίες, ποίησή του έχει αντίκτυπο με λίγα λόγια - ένα επιδέξιο πράγμα να επιτευχθεί. Μερικά από τα ποιήματα είναι μελαγχολικά, κάποια πικρά, άλλοτε γλυκά και άλλα σχεδιάζουνε ένα ειρωνικό χαμόγελο. Η σειρά είναι φανταστική και πραγματικά κινεί συναισθήματά σας όσο διαβάζεται από το βιβλίο. «Γείτονες» δίνει μια ανατριχιαστική άποψη της κοινωνίας, που είναι πάρα πολύ πραγματική. «Αύριο θα θυμάμαι λιγότερα» κατάφερε να πατήσει το τεντωμένο σχοινί μεταξύ χιούμορ και μελαγχολία. Από την σοφία του «ο ένοχος» στην ουσιαστική τυπογραφία «Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο», δεν έχει σημασία ποια η διάθεσή σας, θα βρείτε κάτι που θα σας εντιποσιάσει. Υπάρχει μόνο μία κριτική. Δεν είναι όλα τα ποιήματα μεταφρασμένα, που κάνει την ανάγνωση του βιβλίου ελαφρώς δύσκαμπτη. Ωστόσο, εκείνα που έχουν μεταφραστεί κάνει το βιβλίο να αξίζει να αγοράζει - και κάντε ένα Έλληνας φίλο, έτσι ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να το συστήσω αρκετά. Κρίνετε μόνοι σας διαβάστε το βιβλίο του. The first noticeable thing about In Other Words is that it contains poems written in Greek, with many also translated into English. In the introduction, Greek-born Hrisos claims that 'through his poetry he has retained his roots and flowered in a very different environment.' He has definitely added something to the environment he is now in. From the beginning, his poems are both evocative and accessible. Centred around emotional experiences, his poetry has impact with few words - a skilful thing to achieve. Some of the poems are melancholy, some bitter, others sweet and others draw a wry smile. The range is fantastic and genuinely moves your emotions as you progress through the book. 'Neighbours' gives a chilling view of society that is all too real. 'Tomorrow I will remember less' manages to tread the tightrope between humour and wistfulness. From the wisdom of 'The guilty' to the meaningful typography of 'What bothers me most', no matter what your mood, you should find something that will appeal. There's only one criticism. Not all the poems have been translated, which does make reading the book slightly stilted. However, those that have been translated make the book worth buying - and get a Greek friend so that you can understand the rest. I can't recommend this enough. Judge for yourself with these poems from his book.