Πονάει να σ’ αγαπώ!

Δώρα Μοσχονά


Ήταν μια γυναίκα που είχε ειρηνεύσει με το πεπρωμένο της.